Database error: Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='63627' and iffb='1'
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='63627' and iffb='1') called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select count(id) from {P}_comment where pid='63627' and iffb='1') called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/comment/module/CommentContent.php:65] #2 CommentContent() called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/comment/html/index.php:13] Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='63627' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='63627' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='63627' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/comment/module/CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/comment/html/index.php:13]  花都网站建设-花都网站制作,花都做网站,花都企业建站
网站标志
点评详情
发布于:2018-3-7 01:25:53  访问:43 次 回复: 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Zarzut naduzycia prawa a postepowanie
Z kupienia tego prawa. W takim razie również skonstatowana przez Sąd TUDZIEŻ instancji absolutna okoliczność zostawania wnioskodawcy w poglądzie pracy, która bezdyskusyjnie eliminowała opcja wykorzystania za sprawą panu spośród prawa do emerytury w zredukowanym wieku z tytułu pracy w przesłankach dziwnych (art. 184 ust. 2 naznaczonej wyżej regulacji), pomocnie uznana pozostałaby w ciągu zadowalającą okazję aż do zakończenia stanowiska i wydania zaskarżonego wyroku. Dziedzina natomiast idea zdekonspirowania jurydycznego w sytuacjach z kierunku zabezpieczeń niesocjalnych szacuje esencja uchwały organu rentowego. Zabezpieczony składając do organu rentowego "morał o emeryturę", domagał się uznania mu tego zaświadczania, oraz nie rokowania pełnomocnictwa do panu pod warunkiem wyjścia poglądzie pracy, co byłoby niedopuszczalne. Bez względu od tego pomylony istnieje opinia o potencjalnej dopuszczalności rozmowy za sprawą Głos zarządzenia do wcześniejszej emerytury pod spodem wymogiem rozstrzygnięcia sądu profesji (skonfrontujże werdykt Głosu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2000 r., II UKN 147/00, OSNP 2002 nr 16, poz. 389), w którym Sąd Ojciec niebieski oznajmił, iż twór uchwały organu rentowego polega na orzeczeniu o nieomalże aż do cielesnego oznaczania (bądź o jego wielkości) w charakterze pełni, i nie o poszczególnych modułach składających się na owo regulacja. Opinia asertoryczny spełnienie przy użyciu zabezpieczonego jednego czy też sporzej warunków powstania prawa do znamionowania, nie może ustalić tego w maksymy osądu, pod ręką paralelnym oddaleniu zdjęcia ubezpieczonego odkąd nieowocnej dla panu decyzji organu rentowego. informacje o prawie i wyrokach
Właściwie, słusznie z art. 100 ust. 1 regulacji z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach oraz rentach z Funduszu Ubezpieczeń Niepublicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), unormowanie do zaświadczań stwierdzonych w tej ustawie wynika z dniem przeprowadzenia się całkowitych warunków nastręczanych aż do ich pobrania. Nie wcześniej także, na konkluzja figury zalegalizowanej, organ rentowy donosi wolę o nadaniu uprawnienia (art. 116 oraz art. 118 ustawy o emeryturach tudzież rentach spośród Funduszu Asekurowań Wspólnych). Powinno się oprócz tego stwierdzić, że decyzja ustalający bycie czy też nicość
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
Copyright © 2015-2017 广州花都网站制作首选平台,花都做网站 web.gzaoo.com All Rights Reserved.   联系QQ:195022431