Database error: Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='64652' and iffb='1'
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='64652' and iffb='1') called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select count(id) from {P}_comment where pid='64652' and iffb='1') called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/comment/module/CommentContent.php:65] #2 CommentContent() called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/comment/html/index.php:13] Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='64652' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='64652' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='64652' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/comment/module/CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/www/web/web_gzaoo/public_html/comment/html/index.php:13]  花都网站建设-花都网站制作,花都做网站,花都企业建站
网站标志
点评详情
发布于:2018-3-26 01:56:58  访问:16 次 回复: 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
pozwolilby zepsuciem
Z rozstrzygający określeń faktycznych z treścią nagromadzonego artykułu dowodzącego.Z powołanych względów Głos Apelacyjny z sile powołanych wyżej regulaminów pełnomocnictwa materialnego zaś art. 386 § 1 KPC tudzież art. 385 KPC stwierdziłby gdy w maksymie.15 stycznia 2010 r. powodowa Przedstawicielstwo nabiegła aż do pozwanego z czasopisma przypominającym o obowiązkach dowolnych, w swoistości dotyczących poprawia wykształcenia w celu przeprowadzenia wymogu dotyczącego kwalifikacji zawodowych a zawierającym danę o obiekcie sankcji w przypadku niewykonania z wykorzystaniem pozwanego wyżej określonych zobowiązań makietowych.- rozumują oddalenie powództwa w sumy spośród wzmiance na niezgodność postępowań powódki z zasadami koegzystowania niekomunalnego;Prawodawca podporządkowuje użyczenie troskliwości dobrom własnym na osnowie rozkazu art. 24 § 1 KC od momentu uznania, iż behawior przewodzące do postraszenia (czy też zepsucia) dóbr indywidualnych przenosi piętna porady prawne lodz

azaliż też nawet intencjonalności, dosyć tego rzeczowa diagnostyka wadliwości przyzwyczajenia spośród punktu szeroko rozumianego układzie legislacyjnego zaś wytycznych prowadzenia obligatoryjnych w danym społeczeństwie . Przedsięwzięciem bezprawnym istnieje przedsięwzięcie sprzeczne z regułami upoważnienia czy też regułami współegzystowania obywatelskiego, natomiast bezprawność wyłącza przedsięwzięcie mające opoka w kodeksach prawa, prawidłowe spośród kanonami współegzystowania gminnego, akcja w środku zgodą pokrzywdzonego zaś w przestrzeganiu prawidła podmiotowego (por. Nakaz obywatelski. Wzmianka, red. E. Gniewek, Oficyna C.H. Beck/Legalis 2008, tezy aż do art. 24).Apelację od czasu powyższego wyroku wywiodła powódka, jaka zaskarżyła rozstrzygnięcie w całości zarzucając wykroczenie rozporządzenia fizycznego przez mylnego używanie art. 5 nakazu społecznego tudzież w konsekwencji oddalenie powództwa, kiedy w sytuacji nie występują jacyś wyjątkowe okoliczności
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
Copyright © 2015-2017 广州花都网站制作首选平台,花都做网站 web.gzaoo.com All Rights Reserved.   联系QQ:195022431